मराठीगुरु । Marathi Guru

Marathiguru.in
माहिती मिळवण्यासाठी व शालेय प्रकल्पासाठी उत्तम पर्याय – मराठीगुरु इथे तुम्हाला खेळ, पक्षी, प्राणी, फळ,   फुल, सण, नद्या, उत्सव, संशोधक, योगासन, संत, थोर पुरुष यांची माहिती आणि भाषण, बाराखडी, उखाणे,  म्हणी, सुविचार, गोष्टी हे सर्व सुद्धा मिळेल.
Marathiguru