10+ Birds Information in Marathi

हॅलो वाचकांनो.. आज मी तुम्हाला १०+ भारतीय पक्षांबद्दल माहिती मराठीत – 10+ Birds Information in Marathi देणार आहे. हि माहिती तुम्ही प्रोजेक्टसाठी वापरू शकता. चला बघुयात 10+ Birds Information in Marathi. १. मोर पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Peacock Information in Marathi २. पोपट पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Parrot Information in Marathi ३. चिमणी पक्ष्याबद्दल माहिती … Read more

रोहित पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Flamingo Bird Information in Marathi

हॅलो वाचकांनो.. आज मी तुम्हाला रोहित पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Flamingo Bird Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. १. मराठी नाव : रोहित, पांडव, अग्निपंख, समुद्रपक्षी. २. इंग्रजी नाव : Flamingo (फ्लेमिंगो) ३. आकार : १४० सें. मी. ४. वजन : २ – ४ किलो ग्राम. माहिती – Flamingo Bird Information in Marathi … Read more

बदक पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Grey Duck Bird Information in Marathi

हॅलो वाचकांनो.. आज मी तुम्हाला बदक पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Grey Duck Bird Information in Marathi देणार आहे. तर चला बघुयात. १. मराठी नाव : प्लवा, धनवर बाड्डा, कोंबडो. २. इंग्रजी नाव : Spot bill or Grey Duck ३. आकार : ६१ सेंमी. ४. वजन : ०.५ – १ किलो ग्राम. माहिती – Grey Duck … Read more

घार पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Common Pariah Kite Bird Information in Marathi

हॅलो वाचकांनो.. आज मी तुम्हाला घार पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Common Pariah Kite Bird Information in Marathi देणार आहे. तर चला बघुयात. १. मराठी नाव : नागरी घार, घोण २. इंग्रजी नाव : Common Pariah Kite (कॉमन पराय काईट) ३. आकार : ६० सें. मी. ४. वजन : ७३० ग्राम. माहिती – Common Pariah Kite … Read more

शिक्रा पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Shikra Bird Information in Marathi

हॅलो वाचकांनो.. आज मी तुम्हाला शिक्रा पक्ष्याबद्दल माहिती मराठीत – Shikra Bird Information in Marathi देणार आहे. तर चला बघुयात. १. मराठी नाव : शिक्रा २. इंग्रजी नाव : Shikra (शिक्रा) ३. आकार : ३० ते ३४ सें. मी. ४. वजन : १३० ग्राम. माहिती – Shikra Bird Information in Marathi या पक्ष्याचं इंग्रजी नाव … Read more