जांभूळ फळाबद्दल माहिती मराठीत – Java Plum Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला जांभूळ फळाबद्दल माहिती मराठीत – Java Plum Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. आणखी वाचा – फणस जांभूळ फळाबद्दल माहिती | Java Plum Information in Marathi १] मराठी नाव – जांभूळ २] इंग्रजी नाव – Java plum/Rose apple ३] शास्त्रीय नाव – Ujenia Jambolina जांभळाची झाडे सर्वत्र वाढतात. … Read more

फणस बद्दल माहिती मराठीत – Jackfruit Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला फणस बद्दल माहिती मराठीत – Jackfruit Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. आणखी वाचा – रामफळ फणस बद्दल माहिती | Jackfruit Information in Marathi १] मराठी नाव – फणस २] इंग्रजी नाव – Jackfruit ३] शास्त्रीय नाव – Artocarpus integrifolia कोकणात फणसाची १५० ते २०० वर्षेवयाची झाडे सगळीकडे … Read more

रामफळ बद्दल माहिती मराठीत – Bullock’s Heart / Custard Apple Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला रामफळ बद्दल माहिती मराठीत – Bullock’s Heart / Custard Apple Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. आणखी वाचा – बोर रामफळ बद्दल माहिती | Bullock’s Heart / Custard Apple Information in Marathi १] मराठी नाव :- रामफळ २] इंग्रजी नाव :- Bullock’s Heart / Custard Apple ३] शास्त्रीय … Read more

बोर बद्दल माहिती मराठीत – Jujube Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला बोर बद्दल माहिती मराठीत – Jujube Information in Marathi देणार आहे, तर चला बघुयात. आणखी वाचा – सीताफळ बोर बद्दल माहिती | Jujube Information in Marathi १] मराठी नाव – बोर २] इंग्रजी नाव – Jujube ३] शास्त्रीय नाव – Zizyphus Jujuba बोर हे फळ मूळ भारतातील आहे. प्राचीन संस्कृत … Read more

सीताफळ बद्दल माहिती मराठीत – Custard Apple Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला सीताफळ बद्दल माहिती मराठीत – Custard Apple Information in Marathi देणार आहे, तर चला बघुयात. आणखी वाचा – पेरू सीताफळ बद्दल माहिती | Custard Apple Information in Marathi 1] मराठी नाव – सीताफळ 2] इंग्रजी नाव – Custard Apple 3] शास्त्रीय नाव – Annona Squamosa सीताफळ हे मूळ वेस्ट इंडिजचे … Read more