गिरीपुष्प फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Gliricidia Flower Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला ग्लिरिसिडिया फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Gliricidia Flower Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. आणखी वाचा – गुलमोहर फुलाबद्दल माहिती गिरीपुष्प – Gliricidia Flower Information in Marathi १] मराठी नाव : गिरीपुष्प २] हिंदी नाव : ग्लिरिसिडिया ३] इंग्रजी नाव : Gliricidia भारतात सगळीकडे आढळणारे फुलांचे झाड म्हणजे ग्लिरिसिडिया. … Read more

गुलमोहर फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Royal Poinciana Flower Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला गुलमोहर फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Royal Poinciana Flower Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. आणखी वाचा – भेंडी फुलाबद्दल माहिती गुलमोहर – Royal Poinciana Flower Information in Marathi १] मराठी नाव : गुलमोहर २] हिंदी नाव : गुलमोहर ३] इंग्रजी नाव : Royal Poinciana Flower गुलमोहोराची फुले ही … Read more

भेंडी फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Lady Finger Flower Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला भेंडी फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Lady Finger Flower Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. आणखी वाचा – भेंडी – Lady Finger Flower Information in Marathi १] मराठी नाव : भेंडी २] हिंदी नाव : भिंडी ३] इंग्रजी नाव : Ladies Finger Flower सदाहरित असणारे हे झाड देवळाच्या परिसरात … Read more

कांचन फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Bauhinia Variegata Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला कांचन फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Bauhinia Variegata Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. आणखी वाचा – तरवड फुलाबद्दल माहिती कांचन – Bauhinia Variegata Information in Marathi १] मराठी नाव : कांचन २] इंग्रजी नाव : Bauhinia Variegata कांचन हा वृक्ष भारतातच आढळतो. या वृक्षाला फुले येतात. रंग : … Read more

तरवड फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Senna Auriculata Information in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला तरवड फुलाबद्दल माहिती मराठीत – Senna Auriculata Information in Marathi देणार आहे तर चला बघुयात. आणखी वाचा – कण्हेर फुलाबद्दल माहिती तरवड – Senna Auriculata Information in Marathi माळावरचे फूल म्हणजे तरवड होय. हे फूल दिसायला सुंदर असते. रंग : ही फुले गडद पिवळ्या रंगाची असतात. वर्णन : या फुलाचे … Read more