57 शरीराच्या अवयवांचे नाव | Body Parts Name in Marathi

हॅलो मित्रांनो आज मी तुम्हाला Body Parts Name in Marathi – शरीराच्या अवयवांचे नाव मराठीत सांगणार आहे तर चला बघुयात Body Parts Name in Marathi. आणखी वाचा – फळांची नाव मराठीत

Body Parts Name in Marathi - शरीराच्या अवयवांचे नाव मराठीत

57 अवयवांचे नाव | Body Parts Name in Marathi

Sr. No.Body Partsअवयवांचे नाव
01Body -(बॉडी)शरीर
02Head – (हेड)डोके, शिर
03Forehead (फोरहेड)कपाळ
04Neck – (नेक)मान
05Eye – (आय्)डोळा
06Ear – (इअर)कान
07Nose – (नोज)नाक
08Lip – (लिप)ओठ
09Chin – (चिन्)हनुवटी
10Tongue – (टंग)जीभ
11Shoulder – (शोल्डर)खांदा
12Breast – (ब्रेस्ट)उरोज
13Skin – (स्किन)त्वचा
14Vein – (व्हेन)शीर, रक्तवाहिनी, नीला
15Artery – (आर्टरी)धमणी, रोहिणी
16Heart – (हार्ट)हृदय
17Lung – (लंग)फुफ्फूस
18Liver – (लिव्हर)पित्ताशय
19Blood – (ब्लड)रक्त
20Flesh – (फ्लेश)मांस
21Bone – (बोन)हाड
22Skull – (स्कल)कवटी
23Brain – (ब्रेन)मेंदू
24Throat – (थ्रोट)कंठ
25Face – (फेस)चेहरा
26Muscle – (मसल)स्नायू
27Rib – (रिब)बरगडी
28Jaw – (जॉ)जबडा
29Navel – (नेव्हल)बेंबी, नाभी
30Pulse – (पल्स)नाडी
31Eye-brow – (आयब्रो)भुवई
32Eye-lid – (आयलिड)पापणी
33Eye-lash – (आयलॅश)पापणीचा केस
34Nostril – (नॉस्ट्रिल)नाकपुडी
35Fist – (फिस्ट)मूठ
36Beard – (बिअर्ड)दाढी
37Gum – (गम)हिरडी
38Limb – (लिंब)अवयव
39Back-bone – (बॅक बोन)पाठीचा कणा
40Palate – (पॅलेट)टाळा
41Pupil – (प्यूपल)डोळ्याची बाहुली
42Chest – (चेस्ट)छाती
43Arm – (आर्म)खाक
44Elbow – (एल्बो)कोपर
45Palm – (पाम)तळहात
46Belly – (बेली)पोट
47Stomach – (स्टमक)पोट
48Waist – (वेस्ट)कंबर
49Loin – (लॉइन)कटिप्रदेश
50Wrist – (रिस्ट)मनगट
51Thumb – (थम्)अंगठा
52Thigh – (थाय)मांडी
53Knee – (नी)गुडघा
54Ankle – (अंकल)घोटा
55Toe – (टो)चवडा
56Heel – (हील)टाच
57Sole – (सोल)पायाचा तळवा

काय शिकलात?

आज आपण Body Parts Name in Marathi – शरीराच्या अवयवांचे नाव मराठीत पाहिली आहे पोस्ट वाचल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.

Leave a Comment