विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd in Marathi

हॅलो मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या मराठीं गूरू वेबसाईट मध्ये आज मी तुम्हाला विरुद्धार्थी शब्द मराठी । Virudharthi Shabd in Marathi सांगणार आहे ते पुढील प्रमाणे. आणखी वाचा – समानार्थी शब्द

Virudharthi Shabd in Marathi

विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd in Marathi

Sr. No.Virudharthi Shabd
01अजर × जीर्ण
02अधोमुख × ऊर्ध्वमुख
03अनुकूल × प्रतिकूल
04अनुरूप × विरूप
05अभिमानी × दुरभिमानी
06अमर × मर्त्य
07अर्थ × अनर्थ
08अर्वाचीन × प्राचीन
09अलीकडे × पलीकडे
10अल्पकालीन × दीर्घकालीन
11अवघड × सोपे
12अवाढव्य × चिमुकले
13आकर्षक × अनाकर्षक
14आकर्षण × अनाकर्षण
15आग्रह × दुराग्रह, अनाग्रह
16आघाडी × पिछाडी
17आज × उदया
18आठवण × विसर
19आत × बाहेर
20आदर × अनादर
21आधार × निराधार
22आधी × नंतर
23आधुनिक × पुरातन
24आनंद × दु:ख
25आरोग्य × अनारोग्य
26आवड × नावड
27आवश्यक × अनावश्यक
28आस्था × अनास्था
29इकडे × तिकडे
30इमानी × बेइमान
31उंच × बुटका, खोल
32उगवणे × मावळणे
33उताणा × पालथा
34उत्तम × निकृष्ट
35उत्तीर्ण × अनुत्तीर्ण
36उत्साह × आळस
37उत्साह × निरुत्साह
38उत्सुक × अनुत्सुक
39उदास × प्रसन्न
40उपयुक्त × अनुपयुक्त
41उपयोग × दुरुपयोग
42उपयोगी × निरुपयोगी
43उपलब्ध × अनुपलब्ध
44उभ्या × आडव्या
45ऊन × सावली
46एक × अनेक
47एकेरी × दुहेरी
48ओळख × अनोळख
49कठीण × सोपे, मृदू
50कडक × नरम
51कमी × जास्त
52कर्कश × कर्णमधुर
53कर्ता × नाकर्ता
54कर्तृत्ववान × कर्तृत्वहीन
55कल्याण × अकल्याण
56कळत × नकळत
57कष्टाळू × आळशी
58काळे × पांढरे
59काळोख × उजेड
60किमान × उजेड
61कृतज्ञ × कृतघ्न
62कृपा × अवकृपा
63कृश × सशक्त
64कोमल × राठ
65कोरडे × ओले
66खंड × अखंड
67खरा × खोटा
68खाजगी × सामाजिक
69खात्री × शंका
70गम्य × अगम्य
71गरीब × श्रीमंत
72गर्द × विरळ
73गार × गरम, उष्ण
74गुणी × दुर्गुणी, अवगुणी
75गुप्त × उघड
76गुरू × शिष्य
77गुलाम × मालक
78गोड × कडू
79ग्रामीण × शहरी
80ग्राह्य × अग्राहय
81चांगले × वाईट
82चिरस्थायी × अल्पजीवी
83चूक × बरोबर
84चैतन्य × निरुत्साह
85चोर × साव
86छाप × काटा
87जड × हलका
88जमा × खर्च
89जागृती × निद्रा
90जुने × नवे
91झोप × जाग
92टवटवीत × मलूल
93डावा × उजवा
94डोळस × आंधळा
95तत्परता × आळशीपणा
96तीक्ष्ण × बोथट
97तीव्र × सौम्य
98तृप्त × अतृप्त
99तेजस्वी × निस्तेज
100थंडी × उकाडा
111थोर × सान
112दक्षिण × उत्तर
113दारिद्र्य × श्रीमंती
114दुरुस्त × नादुरुस्त
115देव × दानव
116दोष × गुण
117दोस्त × दुष्मन
118धर्म × अधर्म
119धूसर × स्पष्ट
120निकामी × उपयोगी
121नित्य × अनित्य
122नियमित × अनियमित
123निर्भय × भयभीत
124निर्मळ × मलीन
125निश्चित × अनिश्चित
126नीती × अनीती
127नेक × अप्रामाणिक
128न्याय × अन्याय
129पक्का × कच्चा
130परका × स्वकीय
131पराजित × विजयी
132परिचित × अपरिचित
133पर्वा × बेपर्वा
134पवित्र × अपवित्र
135पसंती × नापसंती
136पहिली × शेवटची
137पापी × पुण्यवान
138पाया × माथा
139पारंपरिक × अपारंपरिक
140पारदर्शी × अपारदर्शी
141पुढील × मागील
142पुढे × मागे
143पुण्य × पाप
144पुरी × अपुरी
145पूर्व × पश्चिम
146पूर्वी × हल्ली
147पेटणे × विझणे
148प्रख्यात × कुख्यात
149प्रगती × अधोगती
150प्रतिष्ठा × अप्रतिष्ठा
151प्रत्यक्ष × अप्रत्यक्ष
152प्रश्न × उत्तर
153प्रसन्न × अप्रसन्न
154प्रसिद्ध × अप्रसिद्ध
155प्रारंभ × अंत
156प्रिय × अप्रिय
157प्रेम × द्वेष
158प्रेमळ × रागीट
159फायदा × तोटा
160फुकट × विकत
161फुलणे × कोमेजणे
162बलवान × दुर्बळ
163बहुसंख्य × अल्पसंख्य
164बाद × नाबाद
165बारीक × जाड
166बुद्धिमान × निर्बुद्ध
167बोलका × अबोल
168भंग × अभंग
169भक्कम × ठिसूळ
170भरभर × हळूहळू
171भले × बुरे
172भाग्य × दुर्भाग्य
173भाग्यवंत × दुर्भागी, अभागी
174मतभेद × मतैक्य
175मर्यादित × अमर्यादित
176मान्य × अमान्य
177माहेर × सासर
178मित्र × शत्रू
179मुका × बोलका
180मुक्त × बंदिस्त
181मुख्य × गौण
182मूर्ख × शहाणा
183मूर्त × अमूर्त
184यश × अपयश
185यशस्वी × अपयशी
186यशस्वी × अयशस्वी
187युवक × वृद्ध
188येणे × जाणे
189योग्य × अयोग्य
190रंगीत × रंगहीन
191राग × लोभ, प्रेम
192राजद्रोह × राजनिष्ठा
193रात्र × दिवस
194रुची × अरुची
195रेखीव × ओबडधोबड
196लक्ष × दुर्लक्ष
197लहान × मोठा
198लांच्छन × अलांच्छन
199लांब × जवळ
200लांबी × रुंदी
201लांबुडके × आखूड
202लाडका × नावडता
203लाभ × हानी
204लीन × उद्धट
205लुसलुशीत × टणक
206लौकिक × दुलौकिक
207वक्तशीर × बेवक्तशीर
208वक्ता × श्रोता
209वजा × अधिक
210वर × खाली
211वर्तमानकाळ × भूतकाळ
212वाकडे × सरळ
213वाद × संवाद
214वास्तव × अवास्तव
215विकार × निर्विकार
216विचार × अविचार
217विजय × पराजय
218विद्रूप × सुरूप
219विरोध × पाठिंबा
220विवेक × अविवेक
221विश्वास × अविश्वास
222विसरणे × आठवणे
223व्यवस्था × अव्यवस्था
224शंका × विश्वास
225शक्य × अशक्य
226शहर × खेडे
227शांत × अशांत
228शांतता × गोंगाट
229शाप × वरदान
230शिळे × ताजे
231शुद्ध × अशुद्ध
232शुभ्र × काळेकुट्ट
233शेंडा × बुडखा
234श्रेष्ठ × कनिष्ठ
235श्वास × उच्छ्वास
236संपूर्ण × अपूर्ण
237सकाळ × संध्याकाळ
238सक्रिय × निष्क्रिय
239सत्य × असत्य
240सनाथ × अनाथ
241सन्मान × अपमान
242समज × गैरसमज
243सलग × तुटक
244सशक्त × अशक्त
245सहकार × असहकार
246सहर्ष × सखेद
247साधे × मुश्कील, कठीण
248सामान्य × असामान्य
249साम्य × भेद
250सार्थ × व्यर्थ
251सावकाश × जलद
252सावध × बेसावध
253साहसी × भित्रा
254साहित्यिक × असाहित्यिक
255सुंदर × कुरूप
256सुकर × दुष्कर
257सुकाळ × दुष्काळ
258सुख × दुःख
259सुखद × दु:खद
260सुदैव × दुर्दैव
261सुप्रसिद्ध × कुप्रसिद्ध
262सुमार × बेसुमार
263सुरुवात × शेवट
264सुविधा × असुविधा
265सुसंवाद × विसंवाद
266सुस्थिर × अस्थिर
267सूर × बेसूर
268सूर्योदय × सूर्यास्त
269स्तुती × निंदा
270स्पष्ट × अस्पष्ट
271स्पृश्य × अस्पृश्य
272स्फुट × अस्फुट
273स्मरण × विस्मरण
274स्मृती × विस्मृती
275स्वच्छ × अस्वच्छ
276स्वच्छ × घाणेरडे
277स्वदेशी × परदेशी
278स्वरचित × पररचित
279स्वस्त × महाग
280स्वस्थता × अस्वस्थता
281स्वातंत्र्य × पारतंत्र्य
282स्वाभाविक × अस्वाभाविक
283हडकुळा × गुटगुटीत
284हवे × नको
285हसतमुख × रडतमुख
286हिंस्र × अहिंस्र
287हुशार × मट्ठ
288ज्ञान × अज्ञान

काय शिकलात?

आज आपण विरुद्धार्थी शब्द मराठी । Virudharthi Shabd in Marathi पाहिले आहे. पोस्ट वाचल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद .

1 thought on “विरुद्धार्थी शब्द । Virudharthi Shabd in Marathi”

Leave a Comment